WAAROM STADSPLEIN MOKUM?

Samenwerken aan vertrouwen

De afgelopen jaren werd ik steeds meer geraakt door de toenemende kloof tussen overheid (politiek, bestuurlijk en ambtelijk) aan de ene kant en burgers aan de andere kant.
Het vertrouwen in elkaar is schrikbarend laag.

Dit werd vooral zichtbaar in schijnparticipatie, ambtelijke doolhoven en een bestuur dat niet genegen of in staat was om beleid bij te sturen naar aanleiding van, of anticiperend op, de snelle ontwikkelingen van deze tijd. Ook de democratie kreeg een klap met de afschaffing van het oude bestuurlijk stelsel terwijl er geen fatsoenlijk alternatief werd geboden.

Onze snel veranderende informatiesamenleving maakt de burger mondiger en tegelijkertijd verandert de stad in een platform waar aan “snelle ondernemers” en grote bedrijven veel geld verdienen zonder dat dit ten goede komt aan de stad en al haar bewoners.
Bestuur, politiek en ambtelijke organisatie kunnen deze veranderingen niet bijhouden en vinden het vaak nog lastig om burgers echt te betrekken. Participatie komt vaak neer op een informatieavond, waarbij het resultaat al voor 99% vast staat. Angst in de ambtelijke organisatie om dingen anders te doen dan dat men de afgelopen decennia, heeft gedaan belemmert de benodigde verandering enorm. Deze mensen doen hun werk overigens ook in uiterste zorgvuldigheid, echter de werkwijzen sluiten niet meer aan op de behoeften van de huidige tijd.

Er zijn wel degelijk voorlopers en trekkers binnen de organisatie actief en Amsterdam kent ook vele bewoners en stadsmakers met maatschappelijke, stads- en buurt-initiatieven. Echter ook deze mensen lopen vast in het doolhof van de gemeente omdat er geen zichtbaar loket is waar zij met hun initiatief worden geholpen. Een samenhangende aanpak en een herkenbare plek ontbreken.

Bewoners voelen zich niet gehoord, gezien en erkend. Verontruste burgers roeren zich in de stad, op sociale media en in kranten. En komen mede door de uitholling van het bestuurlijk stelsel in grote getale inspreken in de raadscommissies. Deze mensen willen wel participeren, maar zijn na vele teleurstellingen afgehaakt, omdat ze het gevoel hebben dat er niets met hun input wordt gedaan. Anderzijds worden de non-usual suspects niet bereikt, waardoor de “participatie” hoofdzakelijk een bezigheid is hoogopgeleide witte mensen met te veel tijd.

Dit alles leidde tot het idee “Stadsplein Mokum”, een fysieke ontmoetingsplek waar alles wat nodig is voor duurzame, gelijkwaardige dialoog, participatie en co-creatie bij elkaar komt.

Het is tijd om SAMEN te werken aan het onderling vertrouwen en aan Amsterdam, onder het motto: 
ZORG GOED VOOR ONZE STAD EN VOOR ELKAAR.

Uitgangspunten en randvoorwaarden

Wat is stadsplein MOKUM?

Een plek om samen te werken aan de stad

Stadsplein Mokum is een fysieke ontmoetingsplek waar alles wat nodig is voor duurzame, gelijkwaardige dialoog, participatie en co-creatie bij elkaar komt.

De basis is een vaste plek op een goed bereikbare plaats in de stad, bij voorkeur op de benedenverdieping van de Stopera, aangevuld met een mobiele oplossing om de wijken mee in te trekken.

Uiteraard worden alle persoonlijke ontmoetingen ook ondersteund met het hele beschikbare scala aan on- en offline tools en werkwijzen. En zullen er nieuwe worden ontwikkeld. 

Wat doet Stadsplein Mokum?

Dialoog en co-creatie bij stedelijke en maatschappelijke vraagstukken o.l.v. onafhankelijke procesbegeleiders
Trainingen in dialoog, participatie en co-creatie voor ambtenaren en burgers
Ontmoeten en samenwerken op flexplekken voor/met iedereen die werkt aan, voor en met de stad
Stadsgesprekken, debatten en politieke spreekuren
Tentoonstellingen en presentaties van plannen, projecten en initiatieven
Een voordeur voor alle maatschappelijke en burger-initiatieven

Steun ons

Stadsplein Mokum is een particulier initiatief om gelijkwaardige participatie, co-creatie en zeggenschap mogelijk te maken. We kunnen jouw steun gebruiken om onze droom te realiseren.

IK HELP

Contact

Ben je enthousiast of nieuwsgierig geworden en wil je graag meer weten of wil je helpen om Stadsplein Mokum werkelijkheid te laten worden?

Laat dan een bericht voor ons achter zodat we contact met je op kunnen nemen.

26113total visits,8visits today